За компанията


Сигурни решения за автоматизиране на вашето счетоводство, складово стопанство, разнос и работа в Интернет
Презента КларК
-
Интегрирана система
за счетоводна
отчетност
iGetter -
Програма за изтегляне на
файлове от Интернет, на която хиляди (Mac и PC) потребители се довериха.

Добре дошли на сайта на
ПРЕЗЕНТА ООД.

Презента има удоволствието да Ви представи своите програмни продукти:

 • Презента КларК - счетоводна програма с клиент-сървърна архитектура. Данните са изцяло при вас (напр. на ваш лаптоп). Поддържа едновременна работа на няколко потребители в локална мрежа напр. гл.счетоводител, касиер или фактурист.

  1. Складово стопанство:
   - фактури покупки/продажби;
   - складова разписка/искане;
   - предавателно сведение;
   - възможност за печат на касови бележки;
  2. Счетоводство:
   - автоматично осчет. на ф-ри с предефинирани операции;
   - Оборотна ведомост, Главна книга, Хронологичен регистър, Кореспонденции на сметка;
  3. Разплащания банки:
   - задължения и вземания по доставчици и клиенти;
  4. Каса:
   - ПКО/РКО, Касова книга, Купюри;
  5. Валутни операции:
   - Вал. постъпления/плащания, Преоценка на валута;
   - Вал. задължения и вземания по доставчици и клиенти, Опис постъпили/платени суми, Оборотна ведомост, Дневник на валутна сметка;
  6. Производство:
   - Производствена поръчка;
   - Себестойност на продукцията;

 • iGetter - Програма за изтегляне на файлове от Интернет (Download Manager). Работи под Mac OS X и Windows.

Презента ООД е компютърна фирма насочена към разработване на счетоводен софтуер и Интернет приложения. Фирмата изпълнява също софтуерни проекти по-поръчка на наши клиенти.

 

Новини

Презента КларК:
  Информация по Наредба Н-18.
  3.0.66 - нов модул - "Склад - ФУ" (с възможност за печат на касови бележки на фискални устройства на фирма Тремол).
  3.0.54 - нов модул - Валутни операции.
  3.0.48 - добавени са две доп.мерки (напр. Кашон и Палет), както и търсене по баркод на артикулите.
  3.0.43 - възможност за отпечатване на "Срок на плащане".
  3.0.42 - лични нужди.
  3.0.36 - нов модул "Производство".
  3.0.35 - Касова отчетност и Обратно начисляване на ДДС по чл.163а от ЗДДС.

iGetter:
  2.9.7 за Mac добавя поддръжка за Safari 13+ и Chrome 76+
  2.7.5 за Windows добавя поддръжка за Firefox Quantum 57+(c) Copyright 2001-2021 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.