Презента КларКiGetter


 

Презента КларК Про

  Важно: Търговците декларирали пред НАП, че ще ползват софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, не могат да ползват друг софтуер за управление на продажбите в заявените от тях търговски обекти. За всички останали обекти, те могат да ползват Презента Кларк с модул "Склад" (без функционалност за управление на фискални устройства) или от 26.02.2021 г. "Склад - ФУ" (с възможност за печат на касови бележки на фискални устройства на фирма Тремол).

  Следните демо версии могат да се инсталират само в търговски обекти, за които не сте декларирали, че ще ползвате СУПТО.


  Изтегли Презента КларК Про
  Изисква Windows 7/8/10/11
  Презента КларК Про 3
  с модул Склад (без управление на ФУ)
  Изтегли
  Презента КларК Про (ФУ) 3
  с модул Склад - ФУ (с печат на касов бон)
  Изтегли

  Инструкции за инсталация на Презента КларК

  1. Изтеглете този софтуер на вашият твърд диск и го стартирайте.
  2. След като инсталционната програма се стартира, следвайте указанията за инсталиране, които тя ви дава (или просто потвърждавайте с бутона "Напред>>" докато се затвори инсталатора).
  3. След успешна инсталация се отваря началната страница на програмата с допълнителни инструкции.
  4. В случай, че ще ползвате програмата на повече от едно работни места свързани в локална мрежа, инсталирайте Презента КларК Про 3 само на един от компютрите.
  5. За да работите с Презента Кларк Про 3 е нужно да инсталирате и Firefox от тук. Трябва да инсталирате Firefox на всички работни места, в случай, че ще работите на повече от едно работни места, свързани в локална мрежа.
  6. За модул Склад - ФУ (с печат на касов бон), е необходим касов апарат на фирма Тремол, с кабел за връзка с компютър.


iGetter

  Изтегли iGetter
  iGetter 3.0.0 за Windows -
  Изисква Windows 7/8/10/11
  iGetter 2.9.7 за macOS 10.6-10.14

  Регистрация на iGetter:
  Вие можете да изпробвате iGetter дотогава, докато решите че програмата отговаря на вашите изисквания и желаете да я закупите. iGetter ще ви показва напомнящ прозорец при всяко стартиране през периода на изпробването. Всички регистрирани потребители ще получат безплатна поддръжка по email и безплатно надграждане в рамките на основните версии (напр. версия 2.x).

  Можете да закупите iGetter от нашият Виртуален Магазин

  Инструкции за инсталация (Mac)
  Изтеглете подходящият файл на вашият твърд диск и го декомпресирайте. След това, копирайте iGetter декомпресираната папка на избрано от вас място на твърдия диск.

  Инструкции за инсталация (Windows):
  1. Изтеглете този софтуер на вашият твърд диск и го декомпресирайте.
  2. Стартирайте инсталационната програма.
  3. След като инсталционната програма се стартира, следвайте указанията за инсталиране, които тя ви дава.

  Деинсталация (Mac)
  Ако искате да деинсталирате iGetter може да използвате 'Uninstall iGetter' апликацията включена в iGetter папката. Той ще деинсталира iGetter browser plugin-a и другите компоненти на програмата. Вие можете да сторите последното, чрез изключване на функция 'Integrate with Internet Browsers' в iGetter 'Tools' менюто. Важно е да затворите всички отворени бараузъри преди превключването на тази функция.(c) Copyright 2001-2021 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.